Väder

Vädret Varberg

Frågor och svar kring Galleriets funktionalitet.

Det har visat sig att en del har problem med bildstorleken för uppladdning till Galleriet. För att spara på laddningstider och utrymme på siten så har vi begränsat storleken på bilderna till 2000 x 1500 pixlar och max 3 MB. Rekommenderad strolek är 1280 x 1024, vilket är fullt tillräckligt på de flesta skärmar. Eftersom de flesta moderna kameror producerar bilder som är större i MB räknat och i de flesta fall också större än 1280 x 1024 pixlar så behöver man skala ned storleken innan man laddar upp dem till Fuzzy Duck. Här kommer tips på ett par programvaror för detta ändamål.

Picture Resizer 5.0 - Rekommenderas

Websida:http://www.rw-designer.com/picture-resize

Nedladdningslänk:http://www.rw-designer.com/NT/5.0/PhotoResize400.exe

Den här är lite speciell, då man genom att ändra namnet på programfilen, styr vilken upplösning som bilderna får samt en del annat. Men om man väl har hittat sina inställningar så är den väldigt enkel att använda.

Rekommenderade inställningar och därmed filnamn är: PhotoResize1280x1024OQ100.exe.
Klicka på nedladdningslänken ovan och välj Spara som (Save as), ange PhotoResize1280x1024OQ100.exe som filnamn och klicka på spara.
Det bästa är nog att spara det på Desktopen, så att man har det lättillgängligt.

För att använda programmet dra enskilda bilder eller en hel mapp och släpp dessa på ikonen för programmet. Porgrammet konverterar din bilder och sparar dem i samma folder som originalet, men med ett nytt namn [BILDNAMN] - 1280x1024.[FILTYP].

PIXresizer

Web-sida:http://www.rw-designer.com/picture-resize

Nedladdningslänk: http://bluefive.pair.com/PIXresizer.zip

Det här är en mer traditionell programvara med ett användargränssnitt där du styr hur bildkonverteringen görs. Är ett bra alternativ om du vill ha kontroll vid varje konvetreringstillfälle

För att ladda upp bilder till vårt galleri, så måste du först och främst vara medlem. Du måste dessutom har rätt behörigheter uppsatta för att få tillåtelse att ladda upp material. Gör så här för att kontrollera om du har rättigheter och för att bidra med dina bilder.

Kontrollera behörighet

 • Logga in på Fuzzy Duck
 • Titta i Användarmeny om det finns ett menyval Bildgalleri - uppladdning. Om det gör det så har du rätt behörighet och kan gå vidare. Om menyvalet inte finns så har du f.n. inte tillåtelse att ladda upp bilder. Kontakta Webmaster för en förfrågan om att få rättigheterna uppsatta.

Skapa bildkategorier

Innan du kan börja ladda upp bilder, så måste du vidta följande steg. Siffrorna hänvisar till motsvarande siffror i bilderna.

 • Gå till fliken Main Category
 • Ange ett namn för din Category (1)
 • Ange en beskrivning (ej obligatoriskt) (2)
 • Klicka på Create (3) för att skapa kategorin
 • Gå till fliken Subcategories
 • Ange till vilken Category du vill koppla din Subcategory (4)
 • Ge din Subcategory ett namn (5)
 • Ange en beskrivning (ej obligatoriskt) (6)
 • Klicka på Create för att skapa underkategorin (7)

Ladda upp bilder

OBS!!  Notera begränsningarna i filstorlek och upplösning:
Upload File [ Maximum Size: 3.00 MB, Maximum Resolution: 2000 x 1500 px ]

Rekommenderad storlek är 1280 x 1024 px, för att få prestanda i bidlspel m m.

Notera också att den  totala mängden per användare är begränsad till ca 40 MB, för att inte överbelasta siten.

 • Gå till fliken Image. 
 • Välj till vilken Category (8) du vill ladda upp dina bilder. Notera att även underkategorierna visas i samma lista
 • Gå längst ned i formuläret och klicka på Välj fil (9)
 • Välj din bild och klicka sedan på Start Upload (10)

Swedish Croatian Danish English Finnish French German Hungarian Icelandic Italian Latvian Norwegian Russian Spanish

Bildgalleriet